Get Adobe Flash player
Presentación do Plan Integral de Agricultura Ecolóxica

Presentación do Plan Integral de Agricultura Ecolóxica

O día 14 de febreiro de 2013, presentouse no Pazo de Tor, en Monforte de Lemos, o Plan Integral...

Acto de entrega de diplomas

Acto de entrega de diplomas

O Presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, entregou o 12 de xuño de 2014 os...

O seguinte texto establece as condicións xerais de uso desta web. O uso dos contidos e servizos da páxina por parte do usuario supón a úa adhesión e aceptación expresa de todas as condicións que a continuación se detallan:


1) Información xeral


Esta páxina web é propiedade de Estudios y Proyectos Rurales S.L., con C.I.F. B-70269246, e con domicilio social en Rúa Irmáns Vilar Ponte, nº 1 4ºJ, 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña).


2) Propiedade intelectual e uso dos contidos


Salvo autorización previa e por escrito do propietario da web, prohíbese calquera transmisión, cesión, venda, aluguer e/ou exposición pública desta web ou calquera parte desta (imaxes, textos, etc).


As persoas ou empresas que remitan calquera tipo de información a través da web comprométense a que esta sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.


3) Protección de datos


En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, os datos que vostede facilite a través desta web serán incorporados a un ficheiro, titularidade de Estudios y Proyectos Rurales S.L., coa finalidade de manter as relacións oportunas.


Coa achega dos datos, autoriza expresamente a Estudios y Proyectos Rurales S.L. para o uso dos seus datos nas actividades vinculadas a tódalas fases do Plan Integral de Agricultura Ecolóxica.


Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixíndose a: Estudios y Proyectos Rurales S.L, con domicilio en Rúa Irmáns Vilar Ponte, nº 1 4ºJ, 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través do correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4) Limitacións ou exclusións de responsabilidade

 

Estudios y Proyectos Rurales S.L. resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación.


Estudios y Proyectos Rurales S.L. non será en ningún caso responsable de calquera tipo de prexuízo, perdas, reclamacións ou gastos de ningún tipo, tanto se proceden como se non do uso a web, da información adquirida ou accedida por ou a través desta, de virus informáticos, de fallos operativos ou de interrupcións no servizo ou transmisión, ou fallos na liña.


Queda prohibido transmitir ou enviar a través da web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos de Estudios y Proyectos Rurales S.L. ou de terceiros.

As condicións xerais expostas anteriormente réxense pola lei española.

En cumplimiento da LeI Orgánica de Proteción de Datos de Carácter Persoal (LOPD), recordámoslle que os seus datos persoais serán incluidos nunha base de datos de Estudios y Proyectos Rurales, S.L.. e serán protexidos pola mencionada Lei. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose a estudipro.rural@gmail.com

deplugo europ Lugo2